ЗАГАЛЬНА БІБЛІОТЕКА:

ВІД СЕРЕДНЬОЇ СПЕЦІАЛЬНОЇ ШКОЛИ МІЛІЦІЇ
ДО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ -
ДОНЕЦЬКОГО ЮРИДИЧНОГО ІНСТИТУТУ МВС УКРАЇНИ

ЗАГАЛЬНА БІБЛІОТЕКА 1

28 квітня 1961 року в селищі Новожданівка Донецької області для підготовки фахівців середньої керівної ланки органів внутрішніх справ було створено Донецьку (Сталінську) спеціальну середню школу міліції, у структурі якої передбачалося заснування бібліотеки. До інвентарної книги обліку літератури бібліотеки було зроблено перший запис 10 серпня 1961 року. Цей день по праву можна вважати Днем народження бібліотеки. Містилася вона тоді в маленькій кімнатці, де працював один бібліотекар. Через чотири роки ДССШМ перебазувалася до Київського району м. Донецька.

ЗАГАЛЬНА БІБЛІОТЕКА 2

Ріс і розвивався навчальний заклад разом із ним росла й розвивалася загальна бібліотека: наприкінці 80-х років вона вже займала 1-й поверх навчального корпусу відділення заочного навчання та мала читальну залу на 100 місць. У 1995 році було відкрито читальну залу № 2 ще на 32 місця. Після реорганізації школи у вищий навчальний заклад до складу бібліотеки увійшла бібліотека факультету заочного навчання працівників внутрішніх справ. Значно розширилися можливості бібліотеки з 1999 року, коли, після добудови 3-го поверху, вся будівля була віддана під бібліотечний комплекс (загальна й спеціальна бібліотеки). Сучасні та просторі приміщення для читальних зал, абонементів, довідково-бібліографічного відділу радували читачів і працівників бібліотеки.

У 2006-2008 роках на першому поверсі бібліотеки було проведено капітальний ремонт та реконструкцію, оновилася читальна зала, абонемент навчальної літератури з обслуговування читачів денної форми навчання, відкрилася читальна зала з використанням комп’ютерних технологій. Робітники з BUDVER™ чудово впоралися з поставленою задачею та в найкоротші терміни зробили якісний ремонт.

Книжкова скарбниця інституту нараховувала понад 160 тис. примірників різних видів документів. У роботу бібліотеки активно впроваджувалася комп’ютеризація бібліотечних процесів: з 1997 року - це автоматизована інформаційна бібліотечна система «МАРК», а з 2006 – «Unilib». Більше уваги фахівці бібліотеки приділяли створенню фонду електронних видань. У колекції бібліотеки з’явилися мультимедійні видання і повнотекстові електронні ресурси. Попитом у читачів користувалися журнали на електронних носіях. Електронний каталог – перший результат діяльності бібліотеки зі створення електронних ресурсів. З 2011 року розпочалося електронне обслуговування користувачів на абонементах.

 

ВІДДІЛ ОБСЛУГОВУВАННЯ
КОРИСТУВАЧІВ ТА КНИГОЗБЕРЕЖЕННЯ

ЗАГАЛЬНА БІБЛІОТЕКА 4

Один із провідних відділів бібліотеки. У його структурі:

  • абонемент обслуговування читачів денної форми навчання,
  • абонемент обслуговування читачів заочної та дистанційної форми навчання,
  • читальна зала з фондом обов’язкового примірника,
  • дві читальних зали зі спеціалізацією фондів за навчальними дисциплінами,
  • підрозділ з обслуговування читачів факультету з підготовки фахівців для підрозділів Державної автомобільної інспекції (абонемент, читальна зала, читальна зала з використанням комп’ютерних технологій),
  • бібліотечний пункт факультету заочного та дистанційного навчання працівників ОВС.

 

ІНФОРМАЦІЙНО-БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ВІДДІЛ

ЗАГАЛЬНА БІБЛІОТЕКА 5

Відділ працював в режимі читальної зали і обслуговував всі категорії користувачів бібліотеки, надавав комплекс інформаційних та інформаційно-бібліографічних послуг на основі використання змістового фонду й довідково-пошукового апарату бібліотеки.

У приміщенні відділу сконцентровано весь довідково-пошуковий апарат бібліотеки, у складі якого система бібліотечних каталогів і картотек, а також фонд довідково-бібліографічних видань обсягом понад 3 тис. примірників.

Систему бібліотечних каталогів і картотек утворювали: алфавітний і систематичний каталоги; алфавітно-предметна картотека статей юридичної тематики з періодичних видань і наукових збірників; хронологічна та алфавітно-предметна картотека законів, законодавчих і нормативних актів України та понад 50 тематичних картотек.

 

ВІДДІЛ КОМПЛЕКТУВАННЯ ТА НАУКОВОЇ ОБРОБКИ ЛІТЕРАТУРИ

ЗАГАЛЬНА БІБЛІОТЕКА 6

Робота відділу безпосередньо не пов’язана з обслуговуванням читачів, але його роль в організації функціонування бібліотеки є досить значною.

Відділ організовував своєчасний облік і обробку документів, що надходили до фонду бібліотеки, систематизував (за ББК) та предметизував твори друку й електронні видання. Нова література штрих-кодувалася для автоматизованого обслуговування користувачів та передавалася до підрозділів, які обслуговували читачів.

Відділ здійснював систематичний контроль за динамікою фонду та підтриманням його в актуальному стані. Фахівці відділу організовували розподіл видань до фондів підрозділів бібліотеки.

Діяльність бібліотеки завжди спрямовується на своїх головних героїв - читачів, саме вони залюбки приймали участь у всіх заходах, які організовувала бібліотека, вікторинах, конкурсах й завжди виявляли оперативність та знання.

Сьогодні, у цей складний для всіх час, наша бібліотека відчуває читацьку підтримку й отримує слова вдячності не тільки від сьогоденних читачів, а й від багатьох поколінь випускників та викладачів. Це для нас дуже важливо! І не дивлячись на те, що через події, які відбуваються у м. Донецьку, не вдалося евакуювати та зберегти свій книжковий фонд (близько 160 тис. примірників), який був гордістю інституту, бібліотека продовжує свою діяльність та формування нового фонду.

 

ЗАГАЛЬНА БІБЛІОТЕКА
Донецького юридичного інституту МВС України
(м. Кривий Ріг, вул. Степана Тільги, 21, головний навчальний корпус):

СЬОГОДЕННЯ ТА ШЛЯХ У МАЙБУТНЄ

ЗАГАЛЬНА БІБЛІОТЕКА 7

Відповідно до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 30.09.2014 № 1010 Донецький юридичний інститут МВС України було тимчасово передислоковано до м. Кривий Ріг Дніпропетровської області на базу Центру спеціалізації (м. Кривий Ріг) Дніпропетровського університету внутрішніх справ.

Оскільки сьогодення потребує самостійності та великих зусиль в організації навчального процесу керівництвом інституту за сприяння місцевої ради міста Кривого Рогу було прийнято рішення щодо орендування окремої будівлі, яка розташовується на вул. Революційна, 21, де натепер міститься головний навчальний корпус інституту, в якому знаходиться загальна бібліотека.

Протягом цілого року бібліотека йде дуже нелегким шляхом - веде напружену та кропітку роботу з налагодження та зміцнення зв’язків з вищими навчальними закладами України.

За власною ініціативою ректора інституту Бесчастного Віктора Миколайовича, який досяг значних професійних успіхів завдяки своїм двом рідним навчальним закладам - Донецькій спеціальній середній школі міліції (ДССШМ) та Харківському юридичному інституту ім. Ф.Е. Дзержинського, поклавши свій практичний досвід в основу майбутніх наукових досліджень та здобувши науковий ступінь доктора наук з державного управління, розпочалася робота щодо створення бібліотечного фонду загальної бібліотеки.

Тому ні для кого не стало дивним, що першим навчальним закладом на чолі з ректором Гусаровим Сергієм Миколайовичем став Харківський національний університет внутрішніх справ, який 22 січня 2015 року подарував навчальному закладу перші 228 примірників літератури.

В березні 2015 року навчальний заклад звернувся з листами-проханнями про надання допомоги у відтворенні та наповненні бібліотечного фонду літературою юридичної спрямованості до вищих навчальних закладів МВС України, а також до вишів, що мають у своєму складі юридичні факультети.

Один за всіх і всі за одного.
Народне прислів’я.

Завдяки добрим стосункам та співпраці, серед тих, хто підтримав наш інститут є не тільки навчальні заклади, а й особисто наукові діячі, які також сприяли поповненню фонду та надали вагому допомогу із власних бібліотек. Найбільш значний та неоціненний внесок у кількості 1023 примірника надав Усенко Ігор Борисович, кандидат юридичних наук, професор, завідувач відділу історично-правових досліджень інституту держави та права ім. В. М. Корецького, а також отримано 165 примірників від генерал-майора міліції Ярмиша Олександра Назаровича, доктора юридичних наук, професора, члена-кореспондента Академії правових наук, заслуженого юриста та інші. Загальна кількість літератури, яка надійшла від наукових співробітників складає більше1500 примірників.

Не місце красить людину, а людина місце.
Народне прислів’я.

 

З великою вдячністю бібліотекою отримано Юридичну енциклопедію від начальника Департаменту юридичного забезпечення МВС України, генерал-майора міліції Горбася Дениса Володимировича.

Заступник начальника Управління професійної підготовки та освіти – начальник відділу професійної підготовки Васянович Лариса Василівна передала до фонду бібліотеки близько 50 примірників літератури юридичної спрямованості.

Значними особистими внесками із власних джерел співробітників та науковців нашого інституту продовжують поповнюватися книжкові полиці фонду бібліотеки. Найбільш відзначилися: професор кафедри загально-правових дисциплін Стецюк Богдан Романович, який надав до фонду бібліотеки 607 примірників, та доцент кафедри спеціальних дисциплін та адміністративної діяльності Мердова Ольга Миколаївна зробила внесок у кількості 439 примірників навчальних та наукових видань.

Вчений секретар Вченої ради, кандидат юридичних наук, капітан міліції Назимко Єгор Сергійович постійно поповнює фонд бібліотеки науковою, навчальною літературою та періодичними виданнями, які передплачує особисто (передав до фонду бібліотеки близько 100 примірників).

ЗАГАЛЬНА БІБЛІОТЕКА 8

Більше 2000 примірників літератури різнопланового характеру подаровано бібліотеці завдяки небайдужості працівників інституту: особисто ректора інституту Бесчастного Віктора Миколайовича, доцента кафедри загально-правових дисциплін Пашутіна Вадима Володимировича, завідувача кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Суюсанова Лута Ікрамовича, професора кафедри загально-правових дисциплін Зозулі Євгена Вікторовича, проректора інституту Мозуляки Олексія Олександровича, завідувача кафедри цивільного та господарського права Шелухіна Миколи Леонідовича, начальника кафедри спеціальних дисциплін та адміністративної діяльності Михайлова Руслана Івановича, начальника кафедри кримінально-правових дисциплін та судових експертиз Волобуєвої Олени Олексіївни, начальника відділу організації служби Нестерова Дениса Ігоровича, чергового коменданта Біленка Павла Станіславовича, начальника навчально-методичного відділу Лоц Лариси Борисівни, директора загальної бібліотеки Малюгіної Наталії Володимирівни, тимчасово виконуючого обов’язки начальника відділу режимно-секретного документального забезпечення Яковлева Михайла Вікторовича, заступника начальника відділу організації наукової роботи Політової Анни Сергіївни, заступника начальника навчально-методичного відділу Мухіної Галини Вікторівни, старшого наукового співробітника відділу організації наукової роботи Лосича Сергія Васильовича, наукового співробітника інституту Червінчука Андрія Васильовича, професора кафедри спеціальних дисциплін та адміністративної діяльності Хараберюша Івана Федоровича, професорів кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Титаренка Дмитра Миколайовича, Кононенко Тетяни Володимирівни, професора кафедри загально-правових дисциплін Князькової Любові Михайлівни, професора кафедри кримінально-правових дисциплін та адміністративної діяльності Одерія Олексія Володимировича, доцента кафедри кримінально-правових дисциплін та судових експертиз Лоскутова Тимура Олександровича, доцентів кафедри цивільного та господарського права Громенко Юлії Олександрівни, Родіної Валерії Вікторівни, доцентів кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Івлєва Олександра Михайловича, Новікової Ольги Олександрівни, Балко Марини Володимирівни, Баланаєвої Оксани Василівни, Сабельникової Тамари Миколаївни, доцента кафедри загально-правових дисциплін Туренка Олега Станіславовича, доцента кафедри спеціальних дисциплін та адміністративної діяльності Монастирського Валерія Миколайовича, старших викладачів кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Сусликова В’ячеслава Євгеновича, Мамонової Олени Іванівни, старшого викладача кафедри цивільного та господарського права Піддубної Дар’ї Сергіївни, викладача кафедри спеціальних дисциплін та адміністративної діяльності Делії Юрія Володимировича, начальника відділення соціально-гуманітарного забезпечення відділу кадрового забезпечення Забрейка Сергія Валентиновича, інспектора з організаційно-аналітичної роботи та контролю Котової Вікторії Валеріївни, інспектора відділення планування навчально-методичного відділу Сасіка Артура Сергійовича, інженера-фахівця інформаційно-технічного відділення навчально-методичного відділу Новика Павла Леонідовича, водія інституту Харченка Андрія Івановича.

ЗАГАЛЬНА БІБЛІОТЕКА 11

Серед випускників Донецького юридичного інституту МВС України одним із перших, а саме випускник 1999 року, а нині професор кафедри адміністративного права юридичного факультету Національного авіаційного інституту, і в недалекому минулому наш співробітник, Петров Євген Вікторович, із власної бібліотеки передав для поповнення фонду близько 150 примірників літератури, яка стала в нагоді і студентам, і науково педагогічному складу інституту.

Євген Вікторович у Донецькому юридичному інституті пройшов шлях від курсанта до завідувача кафедри, у 2013 році, будучи на посаді завідувача кафедри цивільно-правових дисциплін факультету права, здобув науковий ступінь доктора юридичних наук. Завдяки його широкому колу знайомств, зв’язків та дружніх стосунків з науковими діячами української юриспруденції бібліотека інституту поповнилася збірниками нормативно-правових актів судочинства та окремими категоріями рішень Верховного Суду України.

За кошти Донецького юридичного інституту МВС України у видавництвах «Право» та «Ліра К» було придбано більше 200 примірників нової юридичної літератури для якісного забезпечення навчального процесу в інституті.

ЗАГАЛЬНА БІБЛІОТЕКА 13

У ході робочої поїздки до м. Кривого Рогу для презентування проекту «Моя нова поліція» у навчальному закладі відбулася зустріч заступника Департаменту кадрового забезпечення МВС України Клименка Ігоря Володимировича та першого заступника начальника Департаменту юридичного забезпечення МВС України полковника міліції Жиденка Володимира Вікторовича з науково-педагогічним складом інституту, під час якої інституту подаровано 20 одиниць комп`ютерної техніки та 2000 примірників навчальної, наукової літератури з правової та правоохоронної тематики від Міністра внутрішніх справ.

Під впливом нових інформаційних технологій, які дедалі настійніше впроваджуються в діяльність бібліотек, з розвитком функціональних можливостей онлайнового доступу до електронних каталогів бібліотек, з нарощуванням обсягів електронних бібліотек і колекцій, що забезпечують можливість одержання повних текстів документів у режимі самостійного доступу бібліотека знов розпочала відтворювати електронний каталог на базі автоматизованої інформаційної бібліотечної системи «Unilib».

Для вдосконалення бібліотечно-інформаційного обслуговування фундаментальних і прикладних навчальних предметів електронна бібліотека постійно поповнюється електронними версіями повнотекстових навчальних і навчально-методичних видань фахівців інституту, що значно полегшує доступ до необхідних матеріалів.

 Наша бібліотека – наша гордість.

На сьогодні загальна бібліотека має два окремі входи до бібліотеки, просторі читальні зали, абонемент, книгосховище тощо. Керівництво Донецького юридичного інституту МВС України неймовірними зусиллями забезпечило приміщення бібліотеки та її співробітників усім необхідним для гідної роботи. Нові офісні меблі, сучасна кафедра для видачі літератури, оргтехніка, а найголовніше – майже 40 нових стелажів для зберігання книжок. Приміщення бібліотеки стало настільки зручним, красивим та затишним, що тут регулярно проводяться інститутські заходи: День знань, День відкритих дверей, тренінги, зустрічі з представниками Міністерства, круглі столи, конференції.

Бібліотека продовжує жити своїм звичним життям і на сьогодні обслуговує 400 читачів у користування яким надається більше 12 тисяч примірників літератури за всіма напрямами. Книжковий фонд поступово збільшується та оновлюється новими видання, кожного дня фонд бібліотеки поповнюється примірниками юридичної літератури.

Регулярно створюються книжкові виставки, на яких представлені нові надходження, довідкова література. Почесне місце займають роботи наших авторів.

З кожним днем читальні зали бібліотеки стають ще більш комфортними та затишними: з кімнатними квітами, які із задоволенням дарують наші небайдужі читачі, з картинами ручної роботи, які прикрашають стіни, з вазонами що додають багатства в оздоблення загальної композиції доброго настрою. Але на цьому керівництво інституту, науково-педагогічні працівники, співробітники загальної бібліотеки не зупиняються на досягнутому та ставлять перед собою завдання щодо пошуку нових джерел поповнення бібліотечного фонду та зміцнення матеріально-технічної бази бібліотеки.

На теперішній час у бібліотеці працює три співробітника, які прикладають всі зусилля для того, щоб кожен користувач мав можливість своєчасно отримати необхідну для навчання літературу, довідкову інформацію або консультацію.

Керівництво Донецького юридичного інституту МВС України та загальна бібліотека навчального закладу запрошує усіх науково-педагогічних працівників, адміністративно-командний склад, студентів, слухачів, випускників інституту, навчальні заклади, видавництва та громадян, кому не байдужа доля Донецького юридичного інституту МВС України та загалом доля юридичної освіти України, сприяти у наповненні та зміцненні фонду загальної бібліотеки. Сподіваємося на порозуміння та подальшу співпрацю.

Будемо вам щиро вдячні!